Đặc Sắc[Đặc Sắc] Tính năng cũ trở lại với bản nâng cấp xịn xò hơn

[Đặc Sắc] Tính năng cũ trở lại với bản nâng cấp xịn xò hơn

20/02

Cô nương thân mến!

Trên hành trình đi tìm vẻ đẹp hoàn mỹ không thể thiếu những người đồng hành, phò tá và giúp đỡ cô nương tránh khỏi các âm mưu nơi cung cấm, thành công giải oan cho cha và tìm lại vẻ đẹp tiềm ẩn của chính mình. Tuyển tú và trở thành 1 mỹ nữ của Kỳ Nữ Hoàng Cung cô nương sẽ có một hệ thống đồng hành "cực phẩm", quyền thế khỏi bàn hỗ trợ cô nương trên con đường tìm lại những thứ thuộc về minh nhé!

1. Thuộc tính Đồng Hành

 • Năng Lượng: Ảnh hưởng tiêu hao Danh Tiếng tại N.Vụ Tuyển Chính
 • Tâm Cơ: Ảnh hưởng đến Trải Nghiệm nhận được tại Làm Việc, Cầu Phúc
 • Tài Hoa: Ảnh hưởng tới Ngân Lượng nhận được tại Làm Việc, Cầu Phúc
 • Nhan Sắc: Ảnh hưởng tới Danh Tiếng nhận tại Làm Việc, Cầu Phúc

2. Bồi Dưỡng Đồng Hành

 • Cấp Bậc: Tiêu Trải Nghiệm để tăng cấp Đồng Hành
 • Đề Bạt: Khi max cấp được tiêu vật phẩm chỉ định tăng giới hạn cấp, tư chất của Đồng Hành

3. Tư Chất Đồng Hành

 • Tư chất ảnh hưởng thuộc tính cơ bản của Đồng Hành, cấp Đồng Hành càng cao, buff từ chất sẽ cao
 • Dùng Cuộn Cường Hóa hoặc tiêu EXP Tư Chất để tăng Tv Chất Đồng Hành

4. Sở Trường Đồng Hành

 • Mỗi Đồng Hành có 2 sở trường, Dùng Lý Phục Nhân ảnh hưởng tới tỷ lệ bạo của Đồng Hành tại Cung Đấu, Dùng Đức Phục Nhân ảnh hưởng S.thương Bạo
 • Tiêu EXP Sở Trường để tăng cấp 3.Nhận EXP Sở Trường tại Thư Viện

5. Khí Chất Lãnh Tụ

 • Khi sở hữu Đồng Hành cùng loại Khí Chất Lãnh Tụ chỉ định, được kích hoạt Khi Chất Lãnh Tụ đó.
 • Được sở hữu nhiều loại Khi Chất Lãnh Tụ, Đồng Hành dùng kích hoạt của mỗi loại Khi Chất Lãnh Tụ khác nhau.
 • Kích hoạt Khí Chất Lãnh Tụ, có thể tăng toàn bộ thuộc tính của tất cả Đồng Hành.
 • Có thể tăng cấp Khi Chất Lãnh Tụ để tăng số thuộc tính được buff.

6. Duyên Đồng Hành

 • Tham gia N.vụ Tuyển Chính, Thư từ, Xuất thành, Duyên, Thưởng ngày đặc biệt, Giao tự hiến lễ, Cổ vũ hoàng tử...để nhận.
 • Tăng cấp Duyên sẽ kích hoạt nhiều sự kiện Duyên và cốt truyện hơn.
 • Cấp Duyên tăng, điểm thuộc tính của Đồng Hành sẽ tăng theo tỷ lệ nhất định.

7. Bồi Dưỡng Khác

 • Thu thập và kích hoạt bộ đồ sẽ tăng thuộc tính Đồng Hành. Sau khi tăng cấp hiệu quả bộ có thể tăng thuộc tính của tất cả.
 • Cốt truyện nhận được nhiều lần tại Hồ Cầu Nguyện được tính vào EXP tăng cấp, tăng cấp xong thuộc tính buff cho Đồng Hành trong cốt truyện cũng tăng
 • Tại Hồ Cầu Nguyện, kích hoạt tất cả Cốt truyện Duyên của mỗi cây sẽ tăng thuộc tính cho toàn bộ Đồng Hành

Chúc cô nương trên hành trình đi tìm cái đẹp luôn gặp nhiều vui vẻ!
 

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ