Đặc Sắc[Đặc Sắc] Hệ thống Tri Kỷ Đồng Hành

[Đặc Sắc] Hệ thống Tri Kỷ Đồng Hành

20/02

Cô nương thân mến, 

Vào trong cung cấm không thể thiếu đi trị kỷ, tri kỷ chính là người sẽ luôn bên cạnh và giúp đỡ cô nương vượt qua khó khăn, hơn cả đồng hành chính là tri kỷ. Hỏi thăm và du ngoạn cùng tri kỷ thường xuyên để gia tăng điểm thân mật nha~

"Ta từng đi qua thiên sơn vạn thủy, chứng kiến bốn mùa thu qua, nhưng chưa thấy cảnh đẹp nào khó quên như nàng"

1. Thuộc Tính Tri Kỷ

 • Thiện Cảm: Ảnh hưởng tới thuộc tính Đồ Đệ nhận được khi Du Ngoạn
 • Năng Lực: Ảnh hưởng tới EXP Tri Kỷ nhận được khi Thăm Hỏi và Du Ngoạn


2. Tương Tác Tri Kỷ

 • Hỏi thăm ngẫu nhiên: Tiêu 1 điểm Sinh Lực hỏi thăm ngẫu nhiên 1 Tri Kỷ quen biết và nhận Thiện Cảm, EXP, cứ 30p sẽ hồi 1 Sinh Lực
 • Du ngoạn ngẫu nhiên: Tiêu 1 lượt Du Ngoạn để du ngoạn cùng 1 Tri Kỷ và nhận Thiện Cảm, có tỷ lệ thấp nhận thêm Đồ Đệ, cứ 30p hồi 1 lượt Du Ngoạn
 • Thăm hỏi: Thăm hỏi Tri Kỷ, được nhận Thiện Cảm và EXP
 • Du Ngoạn: Du ngoạn cùng Tri Kỷ hiện tại, được nhận Thiện Cảm, có tỷ lệ cao nhận thêm Đồ Đệ
 • Tặng quà: Tặng vật phẩm cho Tri Kỷ hiện tại được tăng Thiện Cảm và Năng Lực


3. Kỹ Năng Tri Kỷ

Tăng cấp kỹ năng sẽ tăng thuộc tính Đồng Hành chỉ định

4. Tình Cảm Tri Kỷ

 • Tham gia nhiệm vụ Tuyển Chính, Thư từ, Xuất thành, Thưởng ngày đặc biệt...được nhận.
 • Tăng cấp Thân Thiết sẽ kích hoạt nhiều sự kiện và tình tiết hơn.
 • Cấp Thân Thiết tăng thì Năng Lực của Tri Kỷ sẽ tăng theo tỷ lệ nhất định.
   

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ